BCT drukwerk

Het complete plaatje

Voor BCT hebben wij de gehele huisstijl onder handen genomen, van briefpapier tot aan foldermateriaal. Met onze fotografie leveren wij voor BCT goed fotomateriaal aan die voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarnaast verzorgen wij andere vormen van communicatiemiddelen, zoals vertalingen, het ontwerpen van 3-D prints en het ontwerpen en beheren van websites.

Wij  stemmen alle vormen van communicatie zorgvuldig op elkaar af.